در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

ساوه

پنجشنبه 6 مهر 1402
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ساوه

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ساوه

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  ساوه

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  450,000 ریال

  صندلی خالی : 13