در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

شنبه 3 مهر 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به لنگرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کلاچای می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  690,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کلاچای می باشد