در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رودسر

پنجشنبه 7 بهمن 1400
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  990,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کلاچای می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  830,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کلاچای می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  23:46

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  830,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کلاچای می باشد