در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رودسر

پنجشنبه 6 مهر 1402
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  1,400,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کلاچای می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,670,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به کلاچای می باشد